İki Gezegen Arasında

Gökyüzündeki iki grup arasında savaş çıkar, Thor hırsı yüzünden kendisini, arkadaşlarını ve ailesini zor durumda bırakır. Babasının yerine kral olmaya en yakın aday olarak görülen Thor’un bu olaydan sonra umutları azalır. Babası (kral) rütbesini ve en önemlisi de çekicini elinden alıp sürgüne ‘dünya’ya gönderir…

Astro fizikçi ile gezegenler arası bir yolculuğa hazır mısınız? İdealleri uğruna hayatını gökyüzüne adayan genç bir kadın… Kadının belgelerine uzanan yabancı eller (hükümet ajanları)… Gezegeninden babası tarafından kovulan bir adam (Thor) ve yine aynı yolla yeryüzüne düşen çekiç…

Thor dünyaya düşerken bir grup bilim insanı da orada bulunur. Işığı fark edip fotoğraf çekmeye başlarlar, sonunda korkup hızla uzaklaşmaya çalışırlar. Ve araba Thor’a çarpar. Baygın olan Thor’u hastaneye götürmeleri, ona kıyafet-yiyecek vermeleri, Thor’un dünyaya sağlamaya çalıştığı uyum gülümsememize neden olur.

Çekicin dünyaya düşmesindeki sır: Thor’un onu bilinçsizce kullanmasıdır… Bir anda ilgi odağı haline gelmesine rağmen kimse onu yerinden kımıldatılamaz. Çünkü kral onu dünyaya, ‘çekiç hak edenin’ diyerek gönderir, korumalar da nereden geldiği beli olmayan bu cismin etrafını çevirmeye ve sinyalleri dinlemeye karar verirler…

Gezegen ise Thor’un üvey kardeşinin ailenin üyesi olmadığını öğrenmesi, düşman grubu kışkırtması hatta işbirliği yapması, babasının üzüntüden hastalanması ve kendini kral ilan etmesi gibi olaylarla karışır. İki gezegen arasındaki bağlantı bir köprü ile sağlanır. Dört arkadaşı bu köprüyle dünyaya gidip Thor’a haber verir. Gerçekleri öğrenen Thor kardeşi ile savaşmak yerine konuşmayı seçer, ancak kardeşi kabul etmeyip ona saldırır. Karşılık veremeyen –güçleri elinden alınıp dünyaya gönderilen- Thor yerde baygın olarak kalır. Babası Thor’un değiştiğini anlar, sonunda çekiç gerçek sahibine kavuşur, yeniden güçlenen Thor gezegene gitmek ve kardeşinin planlarını bozmak zorunda kalır. Adeta aşkı ve gezegeni arasında bir karar vermek durumundadır. Yine de başta aşkını feda etmek gibi bir düşüncesi yoktur.

Beklenilmesi muhtemel bir aşk hikâyesi, iki zıt kutup arasındaki muhteşem çekim gücü.

Thor dünyaya bir daha geleceğine dair söz verse de köprüyü yıktığı için gelemez… Tam olarak başlayamadan aralarına gezegenler, köprüler, olaylar, mekânlar girer… İkisi de ayrı ayrı yerlerde eski yaşamlarına dönerler ancak arayışları devam eder, genç kadın artık hem bilimi hem de aşkı aynı zamanda aramaktadır.